Maria Nørholm Ramouk

ماريا نورهم الرموك                 Works
CV
Webshop

Press
Process

Email
Instagram
Vimeo


DK
Maria Nørholm Ramouk er billedkunstner med base i København, som primært arbejder i Danmark og Marokko. Med sin familiehistorie som udgangspunkt for sit kunstneriske arbejde, undersøger Ramouk, hvordan ressourcer påvirker de fællesskaber vi identificerer os med samt hvordan disse grupper internt er organiseret. Ramouk er optaget af, hvordan sociale sammenhænge, social arv, ressourcer og kulturelle forhold er nært beslægtede. Ensomhed samt at finde tryghed i fællesskaber og gentagelser, er nogle af de emner, der går igen i Ramouks værkproduktion. Arbejdet præsenteres som oftest i medier som performance, tekst og installation.

ENG
Based in Copenhagen artist Maria Nørholm Ramouk primarily works in Denmark and Morocco where she examines how resources affect the communities we identify with and how this is reflected in their internal social organization. Focusing on her family as a point of departure, Ramouk is concerned with how social contexts, social heritage, resources and cultural relationships are closely related. Recurring subject-matter in Ramouk’s work are loneliness together with finding security in communities and repetition. Works are most often presented in medias such as performance, text and installation.

العربية الفصحى
الفنانة ماریا نورھولم راموك ، المقیمة في كوبنھاغن ، تعمل بشكل رئیسي في الدنمارك والمغرب باستخدام تاریخ عائلتھا كأساس لعملھا ، تبحث راموك عن مدى تأثیر موارد المجتمعات على ھویتنا ، وكیف یتم تنظیم ھذه المجموعات داخلًیا

ما یذھل راموك ھو كیف أن السیاقات الإجتماعیة والتراث الإجتماعي والموارد والعلاقات الثقافیة متشابكة المواضیع التي یتم التطرق إلیھا في أعمال راموك ھي العزلة و الأمان داخل المجتمع والتكرار تقدم عادة أعمالھا في وسائل الإعلام على شكل أداء و نص و تجھیز

Photo: Atlas mountains, Rkount, Morocco