<- Home         <- Works


A tempo on a second glance never takes the same shape


Installation
Wool on cotton, adder stones
Exhibited together with Calder Harben at Danske Grafikeres Hus, Copenhagen (DK), 2019


DK
Udstillingen A tempo on a second glance never takes the same shape præsenterer nye arbejder af billedkunstnerne Calder Harben og Maria Nørholm Ramouk. Begge kunstnere er optagede af forståelsens flygtighed og hvordan vi forstår tidens rytmer. Ved at anvende markeringer som en måde at spore tid på, udforsker de begge det flygtige gennem materialer som lyd og tekstiler.

Maria Nørholm Ramouks arbejder udforsker dette gennem sten, skygger og lys. Ved at lave en række forskellige konstellationer og opstillinger med hulsten, markerer hun skyggernes aftegninger, alt imens de bevæger sig med solen. Med sit visuelle udgangspunkt til objekterne, forsøger Ramouk at komme tættere på en forståelse af deres progression over en længere tidsperiode. Den sorte form, skyggen, bliver et fast holdepunkt på en igangværende rejse. Over tid bliver stenenes huller til - vasket væk af tiden. Havet har stille men sagte hevet kalken ud fra stenene, som igen bliver absorberet, spredt og fordelt. Tilbage til havet.ENG
The exhibition A tempo on a second glance never takes the same shape brings together new work by artists Calder Harben and Maria Nørholm Ramouk. Both artists are invested in the ephemerality of comprehension and how we understand rhythms of time. By turning to the practice of mark making as a way of tracking time, each artist explores the ephemeral through a material practice.

Maria Nørholm Ramouk’s works is exploring this through stones, shadows and light. By creating different constellations with four adder stones, Nørholm Ramouk marks their shadows which appeared, moved and travelled with the sun. Having a visual approach to the objects, Ramouk seeks to get closer to the understanding of their progression over a longer period of time. The black shape, the shadow, becomes a fixed point on an ongoing journey. Over time the holes are washed out by nature. The sea has slowly but steadily dragged out the chalk from the stones, which is absorbed back into the sea, melted and dispersed throughout.العربية الفصحى
إیقاع النظرة الثانیة لا یأخذ نفس الشكل أبدا

العرض(إیقاع النظرة الثانیة ال یأخذ نفس الشكل أبدا) یضم عمل الفنانتین كالدرھاربین وماریا نورھولم راموك تشتغل كل من الفنانتین حول حدود و زوال الفھم وعن مدى استعابنا لإیقاعات الزمن من خلال اللجوء إلى العلامة كوسیلة لتعقب الزمن ، كل من الفنانتین تحاول استكشاف مفھوم الزوال من خلال الممارسة المادیة تعمل ماریا نورھولم راموك على استكشاف ھذا من خلال الأحجار والظلال والضوء

من خلال إنشاء أبراج مختلفة بأربعة أحجار ھاج ، تحدد نورھولم راموك ظلالھا التي ظھرت وتحركت وسافرت مع أشعة الشمس من خلال مقاربة بصریة للأشیاء ، تسعى راموك إلى فھم تطورھا خلال فترة زمنیة أطول یصبح الشكل الأسود ، الظل ، نقطة ثابتة في رحلة مستمرة مع مرور الوقت تختفي ھذه الثقوب بطبیعتھا و تعمل میاه البحر على تآكل ھذه الأحجار لتعود مرة أخرى و تتلاشى داخلھ