<- Home         <- Works


Everything between us continues from time to time


Installation, collective reading and research, collaboration with Karen Nhea Nielsen 
Invited contributers/collaborators: Kirsten Dufour, Kathrine Bolt, Nika Pećarina, Marko Gutić Mižimakov, Mia Isabel Edelgart & Deirdre J Humphrys

Produced, performed and installed at Rønnebæksholm, Næstved (DK), 2022
Documentation: Christian Brems
Supported by:  Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, Trelleborg Fonden, Mærk Næstved & Næstved Kommunes Kultur- og Fritidspulje.


At forsøge er en stor del af os
siger vi til os selv
som svar på skuffelsen
Vi skal gøre op med os selv, hvem vi er, i det her vi
nogen løber andre går
nogen råber fra den anden ende af rummet*DK
Billedkunstnerne Karen Nhea Nielsen og Maria Nørholm Ramouk har i deres residency Everything between us continues from time to time udforsket, hvordan vi indgår og arbejder i fællesskaber. Projektet er opbygget løbende i samarbejde med inviterede samtalepartnere, som alle beskæftiger sig med det kollektive, foranderlige og organisering som en del af deres respektive praksisser. Gennem en legende og åben tilgang har de med tekstiler, lecakugler, bygningsdele fra Astrid Noacks Atelier, lyd, latex, varmeposer og tekst omdannet 1. salen i Herskabsstalden på Rønnebæksholm til et FællesRum.
I løbet af residenciet har støvet fra varmeposerne spredt sig i rummet når de er blevet syet, brugt, placeret, stablet og omrokeret. De besøgende inviteres ligeledes til at interagere med rummet og dets objekter, lytte til dets lyde, sig selv og alt det imellem os. Titlen henviser til fællesskabet som en dynamisk størrelse, hvor det allerede oplevede påvirker det, der skal opleves.

*Tekstuddrag fra Everything between us continues from time to timeENG
During their residency Everything between us continues from time to time artists Karen Nhea Nielsen and Maria Nørholm Ramouk explore how we approach and engage in community. The project developed, adjusting accordingly in collaboration with the invited interlocutors, each of whom engage with collective strategies, changeability and organisation within their respective praxis’s. Through a playful and open approach each new constellation helped to transform the first floor of the stables at Rønnebæksholm into a Common Room utilising elements from an archive of building materials from Astrid Noacks Aterlier, installing text, textiles and sound as well as producing large velvet insulation sacks filled with Leca clay pebbles acting both as sculptural objects and interactive props.
During the residency dust from these insulation sacks spread through the room as they were sewn, stacked, positioned and repositioned. Visitors were invited to interact with the space and its objects, listening to these objects sounds, to themselves and everything in between. The residency title refers to community as a dynamic dimension where what has already been experienced affects what is to be experienced.العربية الفصحى
أثناء إقامتھم ( كل شيء بیننا یستمر من وقت لآخر) ، تستكشف الفنانتان كارین نیھیا نیلسن وماریا نورھولم راموك كیف نتعامل مع
المجتمع وننخرط فیھ
تم تطویر المشروع وتعدیلھ و ذلك بالتعاون مع المحاورین المدعوین الذین یشتغلون على الإستراتیجیات الجماعیة وقابلیة التغییر
والتنظیم ضمن ممارساتھم الخاصة
Rønnebæksholm في خضم جو مرح و منفتح تم تحویل الطابق الأول من الإسطبلات في
Aterlier Noacks Astrid إلى غرفة مشتركة باستخدام عناصر من أرشیف مواد البناء من 
وتركیب النصوص والأنسجة والصوت بالإضافة إلى إنتاج أكیاس كبیرة مصنوعة من عازل مخملي و ملیئة بحجر لیكا الطیني
والتي تعمل على حد سواء كقطع نحتیة ودعائم
أثناء الإقامة ، انتشر غبار ھذه الأكیاس عبر الغرفة حینما تم خیاطتھا وتكدیسھا و إیجاد موضع مناسب لھا
تمت دعوة الزوار للتفاعل مع الفضاء وأشیائھ ، والإستماع إلى أصوات ھذه الأشیاء ، لأنفسھم ولكل شيء بینھما
یشیر عنوان الإقامة إلى المجتمع باعتباره ُبعداً دینامیكیا حیث ان ما تم تجربتھ في السابق یؤثر عن ما سیتم تجربتھ بالفعل