<- Home         <- Works


Haven er aldrig for gammel til at plante noget nyt, siger vi


Performance and installation
Textile, text
Performed at FABRIKKEN for Kunst og Design, CPH (DK), Sundholms Aktivitetscenter, CPH (DK) & Åbent Hus, FABRIKKEN for Kunst og Design, CPH (DK)
Original duration (performance): 15:00 min
Performance excerpt: Vimeo
Performers: Luna Scales, Karen Nhea Nielsen, Signe Vad & Maria Nørholm Ramouk
Supported by: Slots- og Kulturstyrelsen


At kæderyge natten kortere
Drikke øl i en cirkel
Der findes billeder i os
Vi ik’ deler med nogen
Fordi, blikket er vores


Ser månens lys nu
Vender os mod vinden
Den føles kraftigere når vi bare er os;
Vinden, træerne og os
Holder vores sjæle
En ro som kun vi, kan skabe*DK
Hvordan kan vi huske sammen? Hvad ligger der i rummet mellem fortælling og fortæller?
Performancen søger at arbejde med åbne refleksioner og ønsker at give modtageren muligheden for at reflektere med. Teksten univers beskæftiger sig med kærlighed, ambivalens, opvækst, om at give rum til ensomhed og tvivl og om at eksistere i kraft af hinanden. Som en del af opførslen var stilhed og opbremsning et vigtigt redskab i udførslen.

* Tekstuddrag fra Haven er aldrig for gammel til at plante noget nyt, siger viENG
How can we remember together? What lies in the space between narrative and narrator? The performance seeks to work with open reflections, all the while hoping to facilitate a room for the audience’s own reflections. The text contemplates love, ambivalence, upbringing, forging space for loneliness, for doubt and existing by virtue of one another. Critical mechanisms in the performances execution are silence and slowing down.العربية الفصحى
.الحدیقة لیست قدیمة لزراعة شيء جدید
كیف بإمكاننا أن نتذكر معا؟ ماذا یكمن في الفراغ بین السرد والراوي؟ یسعى الأداء إلى إنشاء تأملات مفتوحة ، مع الأمل في تسھیل غرفة لتأملات الجمھور یساھم النص في التفكر في الحب ، والتناقض ، والتنشئة ، وخلق مساحة للعزلة ، والشك والوجود بحكم بعضنا البعض الآلیات الحاسمة في تنفیذ الأداء ھي الصمت و التآن