<- Home         <- Works


Restorative Conflict ManagementWorkshops

DK
Sideløbende med sin kunstneriske praksis har Ramouk i en årrække beskæftiget sig med Restorative Justice (genoprettende retfærdighed) og Restorative Circles (Genoprettende Cirkler). RC er et paradigme, som står i stærk kontrast til en samfundsstruktur baseret på straf, og som i stedet søger at finde måder, hvorpå fællesskaber kan støtte dem, der er i konflikt, gennem samtaler der faciliteres af en ikke-partisk facilitator. Ramouk har alene og sammen med andre undervist og holdt oplæg i RC nationalt og internationalt.


ENG
Alongside her artistic praxis Ramouk has for a number of years engaged with Restorative Justice practices including Restorative Circles. RC is a paradigm that stands in stark contrast to the criminal justice system, seeking instead to find ways for communities to support those in conflict through conversation facilitated by non-partisan facilitators. Ramouk has both in collaboration and alone facilitated and taught RC in Denmark and abroad.العربية الفصحى
إدارة الصراعات


إلى جانب ممارستھا الفنیة ، انخرطت راموك لعدد من السنوات في ممارسات العدالة التصالحیة بما في ذلك الدوائر التصالحیة
الدوائر التصالحیة ھي نموذج یتناقض مع نظام العدالة الجنائیة ، بل تسعى بدلا من ذلك إلى إیجاد حلول لدعم أولئك الذین ھم في
صراع من خلال محادثات یرأسھا أشخاص غیر حزبیین
لقد عملت راموك سواء ً بمفردھا أو بالتعاون على تسھیل و تدریس الدوائر التصالحیة في الدنمارك و بالخارج