<- Home         <- Works


Vi snakkes ved


Performance
Textile, text

Performed at Rønnebæksholm, Næstved (DK), 2020
Original duration (performance): 15:00 min
Performance excerpt: Vimeo
Performers: Karen Nhea Nielsen, Carl-Johan Paulsen, Stine Hansen & Maria Nørholm Ramouk
Documentation: Frida Gregersen


Du siger:
Det er okay at føle sig ensom
At give plads til ensomhedens vandring
Et rum at græde ud i

Du siger:
Det er, som når alting stopper
At bevæge sig frem, og samtidig tilbage
Det er tidens afgrænsning, siger du
Når tårerne aftager, og vi vender os til det, som kommer*DK
Performancen vi snakkes ved er en del af en længevarende arbejdsramme om nostalgi, erindringer og tilstande, som tager afsæt i Ramouks egen familiehistorie og opvækst.
Som et led i undersøgelsen beskæftiger Ramouk sig med feltet mellem erindringens fortæller og modtager. Hvad sker der, hvis en personlig fortælling bliver fortalt af andre end en selv? Hvad sker der i feltet mellem fortæller, fortælling og modtager? Hvad sker der når den personlige erfaring bliver delt med et bredere publikum?

* Tekstuddrag fra Vi snakkes ved


ENG
The performance talk to you later is part of a longer study on nostalgia, memory and states grounded in Ramouk’s family history and upbringing.

Remaining with the tension between narration and reception of her experiential memories, Ramouk questions what happens when her story is told by someone other than herself? And what happens in this space between narrator, narrative and recipient? What happens to personal experiences when they are shared with a wider audience?العربية الفصحى
أتحدث إليكم في وقت لاحق
ھذا الأداء جزء من دراسة طویلة حول الحنین للماضي والذاكرة والحالات المتأصلة في تاریخ عائلة راموك و في تنشئتھا مع استمرار التوتر بین السرد واستقبال ذكریاتھا التجریبیة ، تتساءل راموك عما یحدث عندما ُتروى قصتھا من قبل شخص آخر غیر نفسھا؟ و ماذا یحدث في ھذا الفضاء بین الراوي والسرد وال ُمتلقي؟ ماذا یحدث للتجارب الشخصیة عند مشاركتھا مع جمھور أوسع؟