<- Home    <- Works


We could go to the Sea (Nmchiw lb7re)


Performance and installation
Textile, spices, text, banner

Produced, performed and installed at Astrid Noacks Atelier, Copenhagen (DK), 2022
Original duration (performance): 20:00 min
Performance excerpt: Vimeo
Performers: Simin Stine Ramezanali, Luna Scales, Mia Edelgart & Maria Nørholm Ramouk
Documentation: Miriam H. Nielsen
Supported by: Statens Kunstfond, Rådet for Visuel Kunst, Nørrebro Lokaludvalg

Drømmer om at ligge i sandet og se månens lys
Drømmer om at trække vejret helt ned i maven
Baba, kan du høre mig herfra?
Jeg vil fortælle dig, at det er ok, at kaffen bliver kold
Du kan varme den op igen

Baba, blomstrer kaktusfrugterne?*DK
I det poetiske og knopskydende performanceværk We could go to the Sea (Nmchiw lb7re) tager Maria Nørholm Ramouk afsæt i følelsen af at længtes mod Afrika og undersøger, hvad det vil sige at føle sig hjemme og at have et tilhørsforhold til flere steder i verden. Nmchiw lb7re er den marokkanske oversættelse af We could go to the Sea skrevet med latinske bogstaver. We could go to the Sea (Nmchiw lb7re) er en del af en længerevarende kunstnerisk arbejdsramme, der gennem performance, tekst, lyd og installatoriske greb har fokus på fællesskabsstrukturer, ensomhed og gentagelsen som tryghed.

I Astrid Noacks Atelier tager performanceværket, der tidligere har været vist på bl.a. Rønnebæksholm, en ny drejning, idet det produceres on site og tilpasses både den gamle atelierbygning og det nye baggårdsmiljø omkring ANA. I forsøget på at bringe sin marokkanske familie tættere på sig har Ramouk indfarvet store tekstiler med brug af krydderier medbragt fra sin sidste rejse til Marokko. Da havet er en central del af performanceværket har Ramouk benyttet havvand i indfarvningsprocessen.

* Tekstuddrag fra We could go to the Sea (Nmchiw lb7re)ENG
In the expanding poetic performance piece We could go to the Sea (Nmchiw lb7re) Maria Nørholm Ramouk begins with a feeling of longing for Africa, troubling what it means to feel at home while also having a sense of belonging to several places in the world. Nmchiw lb7re is the Moroccan translation of We could go to the Sea written with Latin characters.We could go to the Sea (Nmchiw lb7re) frames a lengthier body of work and continued artistic practice that through performance, text, sound and installation techniques focuses on collective strategies, loneliness along with repetition as a strategy to build safety.

For Astrid Noacks Atelier a new interpretation of previously presented work at for example Rønnebæksholm, was produced on site and site specifically for the old studio and backyard neighbourhood surrounding ANA. In an attempt to bring her Moroccan family closer to her, Ramouk dyed large sections of cloth with herbs and spices collected from visits to Morocco using seawater; a central element in the work, during the colouring process.العربية الفصحى
في مقطع الأداء الشعري ، لنذھب إلى البحر( نمشیو لبحر) تبدأ ماریا نورھولم راموك عن إحساس الشوق لإفریقیا ، في حیرة عن ما یعنیھ الشعور وكأنك في وطنك مع الشعور بالإنتماء إلى عدة أماكن في العالم. نمشیو لبحر ھي الترجمة المغربیة لـنذھب إلى البحر لنذھب إلى البحر (نمشیو لبحر) یدخل ضمن إطار عمل طویل الأمد وممارسة فنیة مستمرة و التي تتجلى من خلال الأداء والنص والصوت و أسالیب التركیب و تتمركز أساسا على الإستراتیجیات الجماعیة و العزلة إلى جانب التكرار كاستراتیجیة لبناء الأمان

لقد تم إنشاء العمل سابقا في معرض Rønnebæksholm و الآن سیتم عرضھ Astrid Noacks Aterlier و الموقع ھو الاستودیو القدیم والفناء الخلفي للحي المحیط في محاولة منھا لتقریب عائلتھا المغربیة منھا ، عملت راموك على صباغة أجزاء واسعة من القماش بالاعشاب والتوابل التي تم جمعھا من زیاراتھا إلى المغرب باستخدام میاه البحر و الذي ُیعد العنصر الرئیسي أثناء عملیة التلوین